Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub darmowym profilem zaufanym ePUAP w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

Jak wysłać pismo elektroniczne do urzędu Miasta i Gminy w Sobótce?

W celu dostarczenia do UMiG Sobótka dokumentu elektronicznego należy zalogować się na swoim koncie na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP) pod adresem www.epuap.gov.pl i postępować zgodnie z instrukcją widoczną na poniższych grafikach.

Wzory pism i formularzy oraz karty usług dostępne są na stronie Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta pod adresem http://eboi.sobotka.pl/

Osoby nieposiadające swojego konta na ePUAP mogą je w prosty sposób założyć wchodząc na stronę https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta oraz potwierdzić swoją tożsamość przy użycie jednej w kilku podanych na stronie metod, np. posługując się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy pomocy bankowości elektronicznej wybranych banków lub zgłaszając się osobiście w celu potwierdzenie Profilu Zaufanego do pok. nr 5 w UMiG Sobótka (w czasie pandemii prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer tel.  71 335 12 57).

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na ePUAP użytkownicy mogą przesłać korespondencję na skrzynkę UMiG w Sobótce (adres skrytki ESP to /461d5fcamm/SkrytkaESP) korzystając ze wzoru „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” (ścieżka dostępu: Strona główna > Katalog spraw > Sprawy ogólne > „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”) lub innego dostępnego dla danego urzędu wzoru pisma: