Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

 

Darmowa pomoc prawna dla mieszkańców gminy Sobótka

Plik pdf do pobrania: LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA, O KTÓREJ MOWA W ART. 8A USTAWY Z DNIA 5 SIERPNIA 2015 R. O NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ UDZIELAJĄCYCH POMOCY MIESZKAŃCOM POWIATU WROCŁAWSKIEGO

 

Wyciąg z w/w listy dot. mieszkańców gminy Sobótka:

PORADNICTWO RODZINNE, PRAW DZIECKA, PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ:

NAZWA ORGANIZACJI: Powiatowy Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych we Wrocławiu

ZAKRES PORADNICTWA: – poradnictwo psychologicznopedagogiczne, – poradnictwo zawodowe dla młodzieży, – poradnictwo rodzinne i wychowawcze

ADRES: ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, IV piętro Punkty zamiejscowe: Sobótka, Kamieniec Wrocławski, Kąty Wrocławskie, Kiełczów, Kobierzyce, Siechnice, Rzeplin

DANE KONTAKTOWE (E-MAIL, TELEFON, STRONA INTERNETOWA): tel. 71 722 20 02 kancelaria@pzp.edu.pl www.pzp.edu.pl

DNI I GODZINY DZIAŁALNOŚCI: Godziny pracy kancelarii: Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7.45 – 15.45 Środa: 10.00 – 18.00 Godziny pracy gabinetów zamiejscowych – wg harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej https://pzp.edu.pl/terapiagabinety/

KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI: Powiatowy Zespół Poradni PsychologicznoPedagogicznych we Wrocławiu udziela pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie powiatu wrocławskiego (w przypadku dzieci nieobjętych systemem oświaty – zamieszkałym na terenie powiatu wrocławskiego) oraz ich rodzinom


NAZWA ORGANIZACJI: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

ZAKRES PORADNICTWA: Konsultacje psychologiczne, konsultacje pedagogiczne

ADRES: ul. Strzelców 2/1 55-050 Sobótka

DANE KONTAKTOWE (E-MAIL, TELEFON, STRONA INTERNETOWA): opssobotka@poczta.onet.pl Tel. 71 316-28-29

DNI I GODZINY DZIAŁALNOŚCI: Konsultacje psychologincze: Wtorek- 15.00-18.00 Środa- 10.00-13.00 Czwartek- 09.30-12.30 Piątek- 10.00-13.00;
Konsultacje pedagogiczne: Wtorek- 14.00 – 17.00

KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI: Zamieszkiwanie na terenie Gminy Sobótka 

PORADNICTWO W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ


 

NAZWA ORGANIZACJI: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

ZAKRES PORADNICTWA: Konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych Terapeuta ds. uzależnień

ADRES: ul. Strzelców 2/1 55-050 Sobótka

DANE KONTAKTOWE (E-MAIL, TELEFON, STRONA INTERNETOWA): opssobotka@poczta.onet.pl Tel. 71 316-28-29

DNI I GODZINY DZIAŁALNOŚCI: Wtorek – 07.30-11.30

KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI: Zamieszkiwanie na terenie Gminy Sobótka


NAZWA ORGANIZACJI: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZAKRES PORADNICTWA: Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych, spotkania Komisji, Informacja o możliwościach prawnych

ADRES: ul. Strzelców 2/1 55-050 Sobótka

DANE KONTAKTOWE (E-MAIL, TELEFON, STRONA INTERNETOWA): opssobotka@poczta.onet.pl Tel. 71 316-28-29

DNI I GODZINY DZIAŁALNOŚCI: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 11.00

KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI: Zamieszkiwanie na terenie Gminy Sobótka


NAZWA ORGANIZACJI: Grupa wsparcia AA

ZAKRES PORADNICTWA: Spotkania z terapeutą w grupie oraz spotkania indywidualne

ADRES: ul. Strzelców 2/1 55-050 Sobótka

DANE KONTAKTOWE (E-MAIL, TELEFON, STRONA INTERNETOWA): opssobotka@poczta.onet.pl Tel. 71 316-28-29

DNI I GODZINY DZIAŁALNOŚCI: Wtorki 17.00-20.30

KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI: Zamieszkiwanie na terenie Gminy Sobótka 

PORADNICTWO W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ W RAMACH INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

NAZWA ORGANIZACJI: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

ZAKRES PORADNICTWA: Konsultacje psychologiczne

ADRES: ul. Strzelców 2/1 55-050 Sobótka

DANE KONTAKTOWE (E-MAIL, TELEFON, STRONA INTERNETOWA): opssobotka@poczta.onet.pl Tel. 71 316-28-29

DNI I GODZINY DZIAŁALNOŚCI: Poniedziałek- konsultacje w terenie Wtorek- 15.00-18.00 Środa- 10.00-13.00 Czwartek- 09.30-12.30 Piątek- 10.30-13.30

KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI: Zamieszkiwanie na terenie Gminy Sobótka


NAZWA ORGANIZACJI: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

ZAKRES PORADNICTWA: Porady prawnika

ADRES: ul. Strzelców 2/1 55-050 Sobótka

DANE KONTAKTOWE (E-MAIL, TELEFON, STRONA INTERNETOWA): opssobotka@poczta.onet.pl Tel. 71 316-28-29

DNI I GODZINY DZIAŁALNOŚCI: Co drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca – 08.00-15.00

KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI: Zamieszkiwanie na terenie Gminy Sobótka


NAZWA ORGANIZACJI: Zespół Interdyscyplinarny ds. przemocy w rodzinie

ZAKRES PORADNICTWA: Informacja o możliwościach prawnych, informacja o procedurze Niebieskiej Karty, spotkania zespołu i grup roboczych po wcześniejszym ich ustaleniu

ADRES: ul. Strzelców 2/1 55-050 Sobótka

DANE KONTAKTOWE (E-MAIL, TELEFON, STRONA INTERNETOWA): opssobotka@poczta.onet.pl Tel. 71 316-28-29

DNI I GODZINY DZIAŁALNOŚCI: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 11.00

KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI: Zamieszkiwanie na terenie Gminy Sobótka


NAZWA ORGANIZACJI: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

ZAKRES PORADNICTWA: Poradnictwo pracownika socjalnego

ADRES: ul. Strzelców 2/1 55-050 Sobótka

DANE KONTAKTOWE (E-MAIL, TELEFON, STRONA INTERNETOWA): opssobotka@poczta.onet.pl Tel. 71 316-28-29

DNI I GODZINY DZIAŁALNOŚCI: Od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 10.00

KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI: Zamieszkiwanie na terenie Gminy Sobótka 

PORADNICTWO DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

NAZWA ORGANIZACJI: Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce

ZAKRES PORADNICTWA: Porady prawnika

ADRES: ul. Strzelców 2/1 55-050 Sobótka

DANE KONTAKTOWE (E-MAIL, TELEFON, STRONA INTERNETOWA): opssobotka@poczta.onet.pl Tel. 71 316-28-29

DNI I GODZINY DZIAŁALNOŚCI: Co drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca – 08.00-15.00

KRYTERIA DOSTĘPU DO USŁUGI: Zamieszkiwanie na terenie Gminy Sobótka 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA :

Punkt Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu ul. Św. Jakuba 3 55-050 Sobótka

KONTAKT: tel. 71 715 11 31 pomocprawna5@powiatwroclawski.pl

GODZINY OTWARCIA: Pn. 14.00 – 18.00 Wt.-Pt. 12.00 – 16.00

PROWADZĄCY PUNKT: Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie (punkt prowadzony przez radcę prawnego) 

Zapisu na poradę można dokonać:

1) pod centralnym numerem telefonu: (71) 722 17 05

2) lub dzwoniąc bezpośrednio do punktu: Sobótka: tel. 71 715 11 31 Siechnice: tel. 71 786 09 86 Kobierzyce: tel. 71 369 80 17 Długołęka: tel. 71 371 93 90 Mietków: tel. 71 360 49 13 Kąty Wrocławskie: tel. 71 316 61 41 wew. 16

3) osobiście w punkcie pomocy.

4) oraz poprzez elektroniczny system rezerwacji wizyt dostępny pod adresem: https://enpp.pl/ewidencja/event/reservation/170