Rewitalizacja

Rewitalizacja

Chcesz mieć wpływ na swoje otoczenie, współdecydować o kształtowaniu przestrzeni, w której mieszkasz, pracujesz, odpoczywasz? Podczas IX Festiwalu Rzemiosł, Rękodzieła i Produktu Lokalnego, który odbędzie się w 19 i 20 grudnia b.r. w hali widowiskowo-sportowej Gimnazjum Gminnego w Sobótce, na stoisku Gminy Sobótka, zostaną zaprezentowane wstępne założenia koncepcji rewitalizacji Sobótki. Na wyłożonych planszach i mapach będzie można nanieść swoje propozycje zagospodarowania poszczególnych obszarów poprzez wskazanie, który skwer należy zagospodarować w inny sposób, w których miejscach powinno być więcej ławek, gdzie dokonać nasadzeń, wybudować plac zabaw, siłownię zewnętrzną. Zapraszamy do aktywnego udziału.

Od 18 grudnia 2015r. do 18 stycznia 2016r. na www.sobotka.pl w zakładce „rewitalizacja” będzie dostępny formularz uwag do wstępnej koncepcji rewitalizacji Sobótki. Uwagi będzie można składać osobiście, za pośrednictwem poczty na adres Urzędu lub elektronicznie na dotacje@sobotka.pl i planowanie@sobotka.pl.

Wszystkie działania gminy w zakresie rewitalizacji będą zamieszczane na www.sobotka.pl w zakładce „rewitalizacja” i bip.sobotka.pl w zakładce „pozyskane dotacje”/ „informacje ogólne”.

Zapraszamy do konsultacji projektu koncepcji rewitalizacji Sobótki. Poniżej zamieściliśmy mapy i formularz zgłaszania uwag. Uwagi można zgłaszać do 18 stycznia 2016r. osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Sobótce,  w pokoju 2 i pokoju 13, pisemnie na adres Urzędu, ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka lub na planowanie@sobotka.pl i dotacje@sobotka.pl.

 

010203

040506

070809

101112

 

1314

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIK DO PIMSA:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Sobotka na lata 2015-2025

Gmina Sobótka, dzięki uzyskanemu wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, realizuje projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka”. Przyznane dofinansowanie w kwocie 107.190 zł zostanie przeznaczone na wsparcie eksperckie przy opracowaniu dokumentu, opracowanie koncepcji projektowej – elementu graficznego programu rewitalizacji, szkolenia dla członków grupy roboczej, działania aktywizujące społeczność lokalną, takie jak: warsztaty dla dzieci, podczas których zostanie stworzone logo rewitalizacji oraz promocja programu poprzez udział mieszkańców w grze miejskiej. Efektem końcowym będzie opracowanie dokumentu strategicznego, który wyznaczy kierunki działań gminy w zakresie rewitalizacji oraz umożliwi uzyskanie wsparcia ze środków unijnych na działania rewitalizacyjne i pośrednie wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielni, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom, gminie i innym podmiotom.

Zakończyliśmy prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sobótka do roku 2026. Dokument będzie podjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce na sesji 24 czerwca b.r. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią => kliknij tu, aby pobrać dokumnet w pdf.

Uchwała nr XX/154/16 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 20125

Załącznik nr 2. do LPR

Uprzejmie informujemy, iż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Sobótka do roku 2025 został POZYTYWNIEoceniony przez Urząd Marszałkowski, w związku z czym zainteresowane podmioty mogą ubiegać się o wsparcie na projekty ujęte na liście A (od str. 142 dokumentu).

http://bip.sobotka.pl/unzip/sobotka_7088/154.pdf

Jednocześnie informujemy, iż Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 6.3 RPO WD „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” na projekty dotyczące remontów, odnowy części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-poddzialania-6-3-2-rewitalizacja-zdegradowanych-obszarow-zit-wrof/