Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 26) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.

Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz. Rada nadzoruje działalność sołectwa.


Lista sołtysów Gminy Sobótka w kadencji 2019-2024

MIEJSCOWOŚĆ SOŁTYS EMAIL
BĘDKOWICE PIOTR MURAWSKI bedkowice@sobotka.pl
GARNCARSKO GRZEGORZ CHRZAN garncarsko@sobotka.pl
KRYSZTAŁOWICE IZABELA MUCHA krysztalowice@sobotka.pl
KSIĘGINICE MAŁE RAFAŁ KOTWICA ksieginice@sobotka.pl
KUNÓW PAWEŁ FABIAN kunow@sobotka.pl
MICHAŁOWICE MAREK SZYMAŃSKI michalowice@sobotka.pl
MIROSŁAWICE IWONA CZYŻ miroslawice@sobotka.pl
NASŁAWICE WŁADYSŁAW TARGONI naslawice@sobotka.pl
OKULICE JAROSŁAW WYCZYŃSKI okulice@sobotka.pl
OLBRACHTOWICE EMIL PAWLINA olbrachtowice@sobotka.pl
PRZEMIŁÓW JOANNA PALONKA-KOROL przemilow@sobotka.pl
PRZEZDROWICE MATEUSZ MAZIAK przezdrowice@sobotka.pl
RĘKÓW OLGA GUŚCIORA rekow@sobotka.pl
ROGÓW SOBÓCKI LEOKADIA ANDRZEJEWSKA rogow@sobotka.pl
SIEDLAKOWICE JERZY CZERWIEC siedlakowice@sobotka.pl
STARY ZAMEK MARIUSZ ŻŁOBIŃSKI staryzamek@sobotka.pl
STRACHÓW SYLWIA NIEDŹWIEDŹ strachow@sobotka.pl
STRZEGOMIANY ANTONI LONGIER strzegomiany@sobotka.pl
SULISTROWICE ALICJA KRUPA sulistrowice@sobotka.pl
SULISTROWICZKI MARCELA HRYNIAK-BEREŻNICKA sulistrowiczki@sobotka.pl
ŚWIĄTNIKI RYSZARD GODEK swiatniki@sobotka.pl
WOJNAROWICE MARIOLA SZMYD wojnarowice@sobotka.pl
ŻERZUSZYCE IWONA MEDYŃSKA zerzuszyce@sobotka.pl
ZARZĄD OSIEDLOWY NR 1 W SOBÓTCE PRZEWODNICZĄCY ARTUR MARCHLEWSKI osiedle1@sobotka.pl
ZARZĄD OSIEDLOWY NR 2 W SOBÓTCE PRZEWODNICZĄCY LESZEK MARCZYŃSKI osiedle2@sobotka.pl