Informacje Praktyczne

Szanowni Państwo,
przedstawiamy dwa opracowania dokumentów:

  • „ZITEK – Bez przeszkód po wrocławskiej metropolii”, który ma na celu ułatwić dostęp do informacji wspierających poruszanie się po Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym osób ze szczególnymi potrzebami.
  • #RAZEMMOŻEMYWIĘCEJ pokazujący rozwój Gmin WrOF od 2014 r. poprzez projekty, które w istotny sposób przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców obszaru metropolitalnego w wielu istotnych obszarach, w tym w szczególności w zakresie: e-usług,edukacji, infrastruktury technicznej i społecznej, atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej, rewitalizacji, ochrony środowiska, otoczenia biznesu oraz infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób starszych.

Mamy nadzieję, że opracowania pokażą naszej społeczności lokalnej, jak duży wpływ na rozwój Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego mają środki europejskie oraz jak efektywnie zostały wykorzystane przez samorządy.

#razemmożemywięcej