Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. Łącznie w skali całego kraju aż 6 miliardów złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla powiatów ziemskich).  W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka się z trudnościami finansowymi, dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji to Tarcza dla samorządów.

Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi do gmin wiejskich i  miejsko‑wiejskich. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19.  Wsparcie jest bezzwrotne.

Źródło i więcej informacji na temat RFIL: https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/inwestycjelokalne

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Tytuł projektu Planowana kwota ogółem w zł Planowana kwota dofinansowania w zł
Remont ul. Polnej w Wojnarowicach etap II 75.000 75.000
Budowa oświetlenia drogowego w Żerzuszycach 99 272,30 99 272,30
Budowa instalacji zasilania w energię elektryczną PSZOK 85 000 85 000
Na 2021 rok
Budowa parkingu w miejscowości Będkowice – dokumentacja projektowa 50 000 50 000
Budowa oświetlenia drogowego w Będkowicach 100 000 100 000
Remont świetlicy wiejskiej w Kryształowicach 180 000 180 000
Budowa oświetlenia drogowego w Kryształowicach 60 000 60 000
Remont ul. Przysiółkowej w Mirosławicach – dokumentacja projektowa 50 000 50 000
Budowa oświetlenia drogowego w Nasławicach 100 000 100 000
Budowa oświetlenia drogowego w Przemiłowie 30 000 30 000
Remont ul. Nasławickiej w Rękowie – dokumentacja projektowa 50 000 50 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomianach – dokumentacja projektowa 50 000 50 000
Budowa oświetlenia drogowego w Siedlakowicach 100 000 100 000
Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach 70 000 70 000
Rozbudowa chaty grillowej w Sulistrowiczkach 130 000 130 000
Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach i Księginicach Małych – dokumentacja projektowa 38 839,70 38 839,70

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – nabór I

Tytuł projektu Planowana kwota ogółem w zł Przyznana kwota dofinansowania w zł
Rozbudowa ZSP w Rogowie Sobóckim 4.500.000 4.500.000

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – nabór II

Tytuł projektu Planowana kwota ogółem w zł Przyznana kwota dofinansowania w zł
Budowa skaterapku w Sobótce i placu zabaw w Świątnikach 720.000 700.000
Budowa remizy strażackiej w Księginicach Małych 970.000 600.000
Budowa świetlicy wiejskiej w Wojnarowicach 520.000 300.000

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – nabór dla gmin górskich

Tytuł projektu Planowana kwota ogółem w zł Przyznana kwota dofinansowania w zł
Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związana z budową 2 parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki 4.419.476,96 4.419.476,96
Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Ks. Bełcha w Sobótc 64.000 64.000