Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

Wykaz realizowanych projektów finansowanych przy wykorzystaniu w/w funduszu:

Zadanie 1

 • nazwa projektu Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce
 • kwota dofinansowania 9.500.000 zł
 • całkowita wartość inwestycji 11.540.797,26 zł

Zadanie 2

 • nazwa projektu Przebudowa dróg na terenie gminy Sobótka
 • kwota dofinansowania 10.355.000 zł
 • całkowita wartość inwestycji 10.965.708,94 zł

Zadanie 3

 • nazwa projektu Przebudowa dróg gminnych ul. Ciasnej w Sobótce i ul. Słonecznej w Rogowie Sobóckim
 • kwota dofinansowania 2.842.000 zł
 • całkowita wartość inwestycji 3.489.453,28 zł

Zadanie 4

 • nazwa projektu Budowa świetlic wiejskich w gminie Sobótka wraz z elementami infrastruktury
 • kwota dofinansowania 2.450.000
 • całkowita wartość inwestycji 2.500.000

Zadanie 5

 • nazwa projektu Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Sobótka
 • kwota dofinansowania 7.042.000 zł
 • całkowita wartość inwestycji 7.417.513,30zł

Zadanie 6

 • nazwa projektu Pierwsze wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim
 • kwota dofinansowania 1.275.000 zł
 • całkowita wartość inwestycji 1.500.000 zł

Zadanie 7

 • nazwa projektu Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Sobótka
 • kwota dofinansowania 2.280.000 zł
 • całkowita wartość inwestycji 2.850.000 zł