Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Zadanie 1

 • nazwa projektu „Remont dróg gminnych ul. Marii Skłodowskiej-Curie i ul. Romana Zmorskiego w Sobótce – III etap”
 • kwota dofinansowania 843.244,02 zł
 • całkowita wartość inwestycji 1.405.406,70 zł

Zadanie 2

 • nazwa projektu „Remont ulicy Dworcowej i Stacyjnej w miejscowości Sobótka”
 • kwota dofinansowania 518.887,81 zł
 •   całkowita wartość inwestycji 931.022,86 zł

Zadanie 3

 • nazwa projektu „Przebudowa drogi na ul. Dworcowej, Poprzecznej i Złotej w Sobótce”
 • kwota dofinansowania 1.545.403,45 zł
 • całkowita wartość inwestycji 3.323.330,89 zł

Zadanie 4

 • nazwa projektu „Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”
 • kwota dofinansowania 1.919.050 zł
 • całkowita wartość inwestycji 3.838.100 zł