Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Wykaz realizowanych projektów finansowanych przy wykorzystaniu w/w funduszu:

Zadanie 1

  • nazwa projektu Wymiana zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej Pałacu w Świątnikach
  • kwota dofinansowania 1.200.000 zł
  • całkowita wartość inwestycji 1.225.000 zł

Zadanie 2

  • nazwa projektu Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Bolesnej w Świątnikach - wzmocnienie fundamentów i ścian, izolacja przeciwwilgociowa fundamentów
  • kwota dofinansowania 392.000
  • całkowita wartość inwestycji 400.000